NHÀ GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHỒI NHÉT KIẾN THỨC MÀ ĐÓ LÀ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI KHỞI DẬY TÂM HỒN!
Sunday, 25/09/2022 - 01:43|
NHÀ GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHỒI NHÉT KIẾN THỨC MÀ ĐÓ LÀ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI KHỞI DẬY TÂM HỒN!

HÌNH ẢNH BUỔI LỄ CẤP PHIẾU CHỨNG NHẬN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2021-2022